Warsztat praktyka teatralnego

W dniach 23-25 listopada 2018 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu po raz pierwszy zorganizowany został „warsztat praktyka teatralnego”. Trzydniowy kurs, służący rozwijaniu kompetencji w obszarze pedagogiki teatru, poświęcony został technikom teatralnym i dramowym w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres zagadnień:

 1. Metoda dramy w pracy teatralnej z młodym twórcą - twórcza zabawa jako początek do tworzenia prawdziwego teatru.
 2. Drama - teatralne zabawy stymulujące rozwój młodego człowieka: ćwiczenia na koncentrację i wyostrzenie zmysłów, myślenie twórcze, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.
 3. Techniki rozwijające estetykę słowa - ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, intonacyjne, trudności dotyczące poprawności językowej.
 4. Improwizacja jako inspiracja do spektaklu oraz metoda zrozumienia tematu.
 5. Ćwiczenia improwizacyjne, opracowywanie etiud, ruchowa i dźwiękowa partycypacja w opowiadaniu, rozwijanie fizycznego JA.
 6. Podstawowe elementy reżyserii teatru dzieci i młodzieży - analiza nagrań spektakli „Ameryki ląd”, „Strach na łachy”.
 7. Opracowanie koncepcji formalnej spektaklu - metafora, przenośnia, skrót jako środek artystyczny.
 8. Animacja przedmiotu - rozbudzanie wyobraźni poprzez ożywianie materii.
 9. Dobór i opracowanie repertuaru - jak korzystać ze współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży oraz samodzielnie stworzyć tekst dla teatru.
 10. Próby sytuacyjne, budowanie kompozycji scen, rytm w spektaklu, ćwiczenia interpretacyjne.
 11. Pokaz efektów warsztatowych - istota premiery w teatrze dzieci i młodzieży.
Kurs realizowany był w trzech blokach:
23 listopada (piątek) – DZIECKO JAKO TWÓRCA, DZIECKO JAKO ODBIORCA
24 listopad (sobota) – PROCES EDUKACJI TEATRALNEJ, RELACJE INTERPERSONALNE
25 listopada (niedziela) – TWÓRCZA ZABAWA, JAKO POCZĄTEK DO TWORZENIA PRAWDZIWEGO TEATRU

Prowadząca zajęcia: KRYSTYNA HUSSAK-PRZYBYŁO - absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012), laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa (2007) oraz Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa (2011). Od 18 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, w którym jest kierownikiem Działu Artystycznego. Propagatorka idei pedagogiki teatru Jana Dormana. Wyreżyserowane przez nią spektakle otrzymały wiele prestiżowych nagród w Polsce i za granicą. Od 2000 współpracuje z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowała obsady dziecięce do spektakli w reżyserii m.in. Krystiana Lupy, Andrzeja Wajdy, Jana Klaty, Pawła Miśkiewicza, Remigiusza Brzyka, Krzysztofa Nazara, Petra Zelenki.

Kurs realizowany był w ramach projektu MAŁOPOLSKIE ANIMACJE TEATRALNE dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.