W Bukowinie spotkały się wiejskie zespoły teatralne

13 i 14 lipca odbył się 34. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Komisja Artystyczna obejrzała 12 przedstawień przygotowanych przez zespoły z trzech województw: śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Każdy z zaprezentowanych spektakli został omówiony w trakcie warsztatowych spotkań z Komisją.

Do udziału w finałowym Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie zostały zakwalifikowane następujące przedstawienia:

do pobrania