TEATRALNE TROPY w Żabnie

W dniu 8 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbyła się kolejna edycja warsztatów TEATRALNE TROPY, tym razem, adresowana do aktorów – amatorów zespołu teatralnego Ad Hoc z Żabna.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia dynamiki przestrzeni scenicznej, jej wpływu na budowanie postaci, komponowanie scen oraz dobór środków artystycznych. Uczestnicy zajęć poznali zasady pracy z przestrzenią, ciałem, dźwiękiem, rytmem, głosem, oddechem, słowem, a następnie przekształcali je w działania sceniczne. Dopełnieniem programu warsztatów były praktyczne ćwiczenia niwelowania zbędnych napięć w ciele, które utrudniają komunikację, spontaniczności i kreatywność.

Warsztaty prowadziła dr hab. Ziuta Zającówna, prof. AST w Krakowie, aktorka, reżyserka.
Współorganizatorem warsztatów było Gminne Centrum Kultury w Żabnie.