Różne barwy organów...

Koncertem belgijskiego mistrza Edwarda de Geesta z Gandawy zainaugurowany został XVIII Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA. Wtorkowy wieczór (18 czerwca 2019) w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu nosił tytuł „Różne barwy organów”.

„Tak jak spod ręki lutnika nie wyjdą dwa jednakowo brzmiące instrumenty, tak też nie ma identycznych organów, bo to przecież w istocie także rękodzieła” – napisała w festiwalowym folderze Anna Woźniakowska, która tradycyjnie wprowadza miłośników muzyki w klimat każdego wydarzenia, każdego kompozytora i utworu.

Artysta kolejno wykonał dzieła: Johanna Friedricha Schmolla, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Louisa Vierne’a, Jeana Absila i Gabriëla Verschraegena, twórców wywodzących się  z rozmaitych epok historycznych. Pokazał jak odrębne są ich utwory, jak każdy pisał je w inny sposób i wreszcie jak każdy z nich można zaprezentować w odmiennej formie, zależnej od wrażliwości, umiejętności i inwencji organisty. Szczególnie widoczne to było w znanych motywach VI Sonaty organowej d-moll  „Ojcze nasz” Mendelssohna-Bartholdy’ego i w Particie na temat „Veni Creator” Verschraegena.

Gość z Belgii należy do czołowych organistów nie tylko w swoim kraju. Ma na swoim koncie ponad 675 koncertów na całym świecie, liczne nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.