Polonia Minor dla Magdaleny Ponurkiewicz

Piąta z kolei książka Autorki to pozycja o tematyce politycznej, z odniesieniami do historii naszego kraju. Ma formę listów do przyjaciela Autorki, czterdziestolatka z antypodów, które napisała z nadzieją, że przyda mu się taka forma kontaktu, dającego szansę na poznanie szczegółów politycznej walki o Polskę. Te listy są próbą analizy rzeczywistości, w jakiej Polacy znaleźli się po wyborach w 2015 roku.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz popularyzacji historii i tradycji regionu Sądeckiego z życzeniami dalszych sukcesów w dziedzinie literatury radna województwa Jadwiga Wójtowicz, wspólnie z posłem na sejm RP Patrykiem Wichrem i dyrektorem MCK SOKÓŁ Andrzejem Zarychem, wręczyła w imieniu marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Jana Tadeusza Dudy Medal Polonia Minor. Przedstawicielka samorządu regionalnego odczytała również i przekazała list okolicznościowy gospodarza regionu.

Cieszę się, że mogłem objąć patronat honorowy nad tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniem. Jestem przekonany, że stanie się ono nie tylko znakomitą okazją do zaprezentowania gronu Pani wiernych czytelników najnowszej publikacji, ale także sposobnością do wspólnej wymiany myśli i poglądów
– napisał marszałek Witold Kozłowski.

Magdalena Ponurkiewicz urodziła się w 1945 roku w Barcicach koło Starego Sącza. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i logopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Debiutowała w roku 1986 w zbiorku poetyckim „Leśne przypomnienia”. W 2013 roku w konkursie literackim im. ks. prof. Bolesława Kumora, jej książka „Okruchy pamięci” zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”, a autorka zdobyła drugie miejsce w kategorii „Sądecki autor”. W roku 2015 ukazało się II wydanie „Okruchów pamięci” oraz „Okruchy życia”.

/UMWM/