Podsumowanie projektu "NASZA OSTOJA - GÓRALE OD ŁĄCKA I KAMIENICY"

29 listopada  odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Nasza Ostoja - Górale od Łącka i Kamienicy”, który był realizowany przez Stowarzyszenie Promocji, Tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI oraz Zespół Regionalny ZASADNIOKI w ramach 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wieczór rozpoczął się seansem ukazującym całość przedsięwzięcia. Projekt „Nasza Ostoja - Górale od Łącka i Kamienicy” został napisany z myślą o wzmocnieniu działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Górali Sądeckich - od Łącka i od Kamienicy. Zamierzeniem jego realizacji było wzbogacenie oferty kulturalnej tego subregionu poprzez szeroko pojętą edukację regionalną oraz integrację mieszkańców, również środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty dotyczące historii i kultury tradycyjnej regionu (muzyka, taniec, śpiew, strój, gwara, zwyczaje i obrzędy, rzemiosło i inne). W warsztatach uczestniczyli członkowie zespołów KIYRPECKI z Łącka i ZASADNIOKI z Zasadnego oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku. Zajęcia z edukacji regionalnej przeprowadzono również w przedszkolach i szkołach.
Część artystyczną otworzyła Katarzyna Broda-Firlej. Zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć widowisko przygotowane wspólnie przez obydwa zespoły ukazujące piękno folkloru górali sądeckich (Górali od Łącka i Kamienicy).
Pani Bożena Gierczyk (kierownik Zespołu Regionalnego ZASADNIOKI) oraz pani Aneta Wolańska (kierownik Dziecięcego Zespołu Regionalnego KIYRPECKI) złożyły na ręce obecnego dyrektora MCK SOKÓŁ Andrzeja Zarycha oraz jego poprzednika Antoniego Malczaka serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji całego projektu.