Koncert studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

Wczoraj (we wtorek, 30 kwietnia) odbył się koncert studentów Akademii Muzycznej  w Krakowie, co jest wieloletnią tradycją festiwalu. Młodzi artyści zostali przyjęci entuzjastycznie, a publiczność zgromadzona w bazylice Św. Małgorzaty zgotowała wykonawcom długą owację na stojąco.

Uczelniany chór (przygotowany przez Andrzeja Korzeniowskiego) i orkiestrę poprowadził z ogromną energią Maciej Tworek. Zabrzmiała Msza koronacyjna C-dur Mozarta, skomponowana w 1779 roku. W partiach solowych wystąpili zdolni studenci, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami postawionymi przez kompozytora:  Magdalena Drozd (sopran), Yana Hurtova (alt), Bartłomiej Chorąży (tenor) i Łukasz Dziuba (bas). Zwłaszcza pochwały należą się sopranistce i tenorowi, bo też Mozart właśnie tym dwóm głosom powierzył największe partie w tym utworze. Młodzi wykonawcy – ponad sto osób na estradzie – zaskoczyli energią i świeżością wykonania. Aż miło było posłuchać. Mszę poprzedziły orkiestrowe trzy sonaty kościelne Mozarta, wszystkie w tonacji C-dur, prowadzone od pulpitu przez koncertmistrza zespołu.