Jubileuszowa pokonkursowa wystawa prac TPSP w Nowym Sączu

6 grudnia br. w Galerii SOKÓŁ została uroczyście otwarta 40. jubileuszowa wystawa dorobku artystów Sądecczyzny.

Do konkursu zgłoszono prace w dziewięciu kategoriach kwalifikacyjnych, w tym: z malarstwa, rysunku, grafiki, grafiki cyfrowej, fotografii, rzeźby, collage’u, tkaniny artystycznej, koronki, haftu oraz biżuterii. Prace zostały poddane ocenie Jury, w skład którego weszli profesjonalni artyści, którym przewodniczył Pan Józef Pogwizd.

I nagrody otrzymali:

Wystawę można oglądać do 31 grudnia br.