Grand Prix 7. Biennale Pasteli zdobył Wojciech Zaniewski

201 obrazów autorstwa 130 artystów z 25 krajów znalazło się na udostępnionej w piątek wystawie w nowosądeckiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Prezentowane prace zostały wyłonione w konkursie, który jest głównym punktem 7. Międzynarodowego Biennale Pasteli w Nowym Sączu.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło znacznie więcej prac. Do ostatecznej „rozgrywki” 201 obrazów wytypowało jury kwalifikacyjne pod przewodnictwem Andrzeja Biernackiego. Na czele jury konkursowego stał prof. Stanisław Tabisz, rektor krakowskiej ASP im. Jana Matejki.

Oto laureaci:

Podczas uroczystego otwarcia wystawy i podsumowania konkursu przedstawiciele władz Nowego Sącza wręczyli Tarczę Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza Przewodniczącemu Międzynarodowego Holdingu Sakura i Royal Talens Hansowi Baxowi, który objął wydarzenie patronatem specjalnym. Stało się to z inicjatywy Krzysztofa Kulisia, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, który wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta.

Piątkowy wieczór zgromadził laureatów i wielu uczestników 7. Międzynarodowego Biennale Pasteli oraz licznych miłośników sztuk plastycznych. Honory gospodarza pełniła dyrektor Liliana Olech. Wśród wręczających nagrody były m.in. przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska i wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka. Głównym koordynatorem wydarzenia była Ewa Rams z Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.

Dodajmy, że wcześniej w Domu Gotyckim odbył się wernisaż wystawy towarzyszącej projektowi „Europejski Festiwal Pasteli - 7. Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2018”. W filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu swoje obrazy prezentuje rumuński artysta Mihai Ciplea, laureat Grand Prix poprzedniej edycji Biennale Pasteli w roku 2013. Obie ekspozycje można będzie oglądać do pierwszych dni listopada.

7. Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2018

Projekt „Europejski Festiwal Pasteli – 7. Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz 2018” poświęcony jest prezentacji sztuki współczesnej w jej najbardziej aktualnym oraz międzynarodowym wymiarze. Celem projektu jest dalsza promocja jednego z najstarszych w Europie (od 1987 roku) i jedynego w Polsce konkursowego przeglądu malarstwa pastelowego, jak również poszukiwanie indywidualności twórczych, przedstawienie ich dzieł i promocja współczesnych możliwości kreacji artystycznej w tej historycznej technice malarskiej.

Organizacja projektu pozwala również na konfrontowanie twórczości artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych, a także na dalsze promowanie kultury polskiej w Europie i na świecie. Program wydarzenia opracowany jest w ten sposób, by dzięki poszerzeniu formuły uznanego wydarzenia artystycznego, Międzynarodowego Biennale Pasteli, zwiększyć w sposób znaczący liczbę odbiorców oraz wpłynąć na rozwój ich kompetencji w zakresie odbioru i interpretacji sztuki współczesnej oraz zachęcić do uczestnictwa w kulturze.

Do 7. edycji konkursu zgłosiło się 335 artystów z 33 państw oraz z Polski (828 prac). Zgłoszenia napłynęły m.in. z Armenii, Austrii, Bangladeszu, Brazylii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Indonezji, Iranu, Irlandii, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch i Wybrzeża Kości Słoniowej. Jury kwalifikacyjne zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 201 prac 130 autorów z 25 państw.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat artystyczny nad wydarzeniem od wielu lat pełni również Związek Polskich Artystów Plastyków i Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Szczególną rolę w realizacji projektu pełnią również firmy – Royal Talens z Holandii i Sakura z Japonii, które objęły patronatem specjalnym całość wydarzenia oraz ufundowały nagrody dla laureata Grand Prix oraz I, II i III Nagrody regulaminowej.