Bach i jego czasy…

Taki tytuł nosił czwarty i ostatni koncert XVIII Sądeckiego Festiwalu Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA. W czwartek (11 lipca 2019) w bazylice św. Małgorzaty wystąpił Rosjanin Daniel Zaretsky z St. Petersburga.

W wykonaniu wybitnego organisty nie usłyszeliśmy jednak dzieł rosyjskich kompozytorów, ale mistrzów związanych w różny sposób z Janem Sebastianem Bachem.  Artysta rozpoczął wieczór od utworów Nicolausa Bruhnsa, później zabrzmiał Dietrich Buxtehude, następnie - Bach, Georg Böhm i na końcu - znowu Bach (Preludium et fuga in C).

Prowadząca koncerty Anna Woźniakowska, autorka tekstów w festiwalowych folderze, napisała tak: „W dzisiejszych czasach profesjonalni muzycy to artyści, jednostki wyróżniające się z ogółu, a zajmowanie się muzyką jest rodzajem powołania. Na przełomie XVII i XVIII wieku (…) profesjonalni muzycy zrzeszeni byli w cechach i podobnie jak rzemieślnicy zaczynali swa drogę od pozycji ucznia, by poprzez czeladnika dojść do mistrzostwa. Zawód muzyka był najczęściej dziedziczony. Zarówno Bruhns jak i Buhtehude, Bach i Böhm pochodzili z muzycznych rodzin i pierwsze nauki pobierali u swoich ojców”.

Rosyjski wirtuoz uczył się u wybitnych pedagogów w Konserwatorium w Leningradzie, później w Kazaniu, a dalej m.in. w Helsinkach, a także na licznych kursach mistrzowskich u świetnych instrumentalistów. Występował już w kilkunastu krajach na świecie (w tym w Polsce). Zajmuje się też restaurowaniem zabytkowych instrumentów. Jest profesorem w Konserwatorium Petersburskim, kierownikiem Katedry Organów i Klawesynu.

Zakończyła się kolejna edycja L’ARTE ORGANICA, bardzo udana. W bazylice św. Małgorzaty i w kościele św. Kazimierza byliśmy świadkami wspaniałych koncertów organistów z Belgii, Brazylii i Rosji. Gośćmi ostatniego recitalu byli: Monika Gubała – dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Województwa Małopolskiego (wiolonczelistka) oraz prof. Ireneusz Wyrwa z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dyrektor Międzynarodowego Konkursu Duetów Organowych Per Organo A Quattro Mani organizowanego przez MCK SOKÓŁ). Towarzyszył im dyrektor Antoni Malczak. Kierownictwo artystyczne na festiwalem sprawowała tradycyjnie prof. Mirosława Semeniuk-Podraza. Biuro organizacyjne tworzyły: Liliana Olech, Katarzyna Kożuch i Katarzyna Pater.