8. Posiady Teatralne

8. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie odbyły się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w dniach 8-10 marca. Wystąpiło 20 grup z 9 powiatów województwa małopolskiego.

GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie dobyła Grupa Teatralna MARUSYNIAKI z Maruszyny (pow. nowotarski) za spektakl „Dobrze jest se zaplanować” w reż. członków zespołu.

W kategorii „Sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych”:

I miejsce
Zespół Regionalny ZIELONY JAWOR  z Krempach za spektakl „Spisko medecina”  w reż. Marii Wnęk

II miejsce
Zespół Regionalny SPOD KICEK (pow. limanowski) za spektakl „Wyzwoliny na kowala”  w reż. Józefa Tokarczyka

dwa równorzędne III miejsca
Grupa Teatralna Stowarzyszenia Regionalnego KOWALNIA ze Stróż (pow. nowosądecki) za spektakl „Minione chwile”  w reż. Stanisławy Morańdy
Orawska Grupa Teatralna im. Dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej (pow. nowotarski) za spektakl „Otello po orawsku, czyli wolby w teatrze”  w reż. Roberta Kowalczyka

wyróżnienia oraz pamiątkowy dyplom otrzymują
Stowarzyszenie STREFA SENIORA z Tokarni (pow. myślenicki) za spektakl „Sąsiedzi” w reż. Beaty Kiełbowicz
Grupa Teatralna ŁOD TATARA z Siedliszowic (pow. tarnowski) za spektakl „Istny ibong w Wackowe imieniny” w reż. Krzysztofa Ryndaka

W kategorii „Inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)”:

I miejsce
Grupa Teatralna Seniorów gminy Zabierzów KURDESZ (pow. krakowski) za spektakl „Na poddaszu u malarza” w reż. Jacka Stramy

II miejsce
Grupa Teatralna WRZĄSOWICE z Wrząsowic (pow. krakowski) za spektakl "Kamień na kamieniu" w reż. Andrzeja Roga

III miejsca nie przyznano

do pobrania