Kontakt - Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich

Sekcja Współpracy Karpackiej
ul. Narutowicza 9a, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax +48 18 443 43 07

Sekcja Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 448 26 25; tel. +48 18 448 26 10

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: dyrektor@europakarpat.pl

Stanowisko

Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich; główny specjalista – koordynator projektów

Sekcja Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz

Jadwiga Adamczyk

tel. +48 18 448 26 25

e-mail: j.adamczyk@mcksokol.pl

Stanowisko

Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz; główny specjalista ds. muzyki ludowej

Marek Harbaczewski

tel. +48 18 448 26 29

e-mail: m.harbaczewski@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. tańca ludowego

Arleta Kmiecik

tel. +48 18 44 82 649

e-mail: a.kmiecik@mcksokol.pl

Stanowisko

Młodszy specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Monika Kurzeja

tel. +48 18 448 26 46

e-mail: m.kurzeja@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Beata Rompała

tel. +48 18 534 06 85

e-mail: b.rompala@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej

Aleksander Smaga

tel. +48 18 448 26 26

e-mail: a.smaga@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. muzyki

Marta Smólczyńska

tel. +48 18 448 26 24

e-mail: m.smolczynska@mcksokol.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła

Sekcja Współpracy Karpackiej

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: dyrektor@europakarpat.pl

Stanowisko

Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich; główny specjalista – koordynator projektów

Monika Batko

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: instytut@europakarpat.pl

Stanowisko

Główny specjalista ds. funduszy pomocowych

Magdalena Paszek

tel. +48 18 534 06 72

e-mail: m.paszek@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. promocji kultur karpackich