Kontakt - Galeria BWA SOKÓŁ

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 534 06 70
www.bwasokol.pl
Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 28

e-mail: l.olech@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej

Ewa Rams

tel. +48 18 534 06 63

e-mail: e.rams@mcksokol.pl

Stanowisko

Starszy specjalista ds. organizacji wystaw

Sylwia Kielusiak

tel. +48 18 534 06 64

e-mail: s.kielusiak@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. edukacji

Urszula Modliborek

tel. +48 18 534 06 70

e-mail: brak

Stanowisko

Opiekun ekspozycji

Kamil Wiktor

tel. +48 18 534 06 70

e-mail: k.wiktor@mcksokol.pl

Stanowisko

Opiekun ekspozycji

Katarzyna Kożuch

tel. +48 18 448 26 30

e-mail: k.kozuch@mcksokol.pl

Stanowisko

p.o. Kierownika Sekcji Muzyki i Teatru

Katarzyna Pater

tel. +48 18 448 26 51

e-mail: k.pater@mcksokol.pl

Stanowisko

Specjalista ds. upowszechniania muzyki oraz edukacji muzycznej

Rada Programowa

prof. Andrzej Szarek

tel. -

e-mail: -

Stanowisko

Przewodniczący Rady Programowej

dr hab. Dariusz Juruś

tel. -

e-mail: dariusz.jurus@gmail.com

Stanowisko

Członek Rady Programowej

Andrzej Biernacki

tel. -

e-mail: -

Stanowisko

Członek Rady Programowej

prof. Jerzy Fober

tel. -

e-mail: jerzyfober@wp.pl

Stanowisko

Członek Rady Programowej