Kontakt - Dyrekcja

Antoni Malczak

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: a.malczak@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Małgorzata Kalarus

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: m.kalarus@mcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ