Kontakt - Dyrekcja

Antoni Malczak

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: a.malczak@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Małgorzata Kalarus

tel. +48 18 448 26 10

e-mail: m.kalarus@mcksokol.pl

Stanowisko

Zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, główny specjalista ds. programowania

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 28

e-mail: l.olech@mcksokol.pl

Stanowisko

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej

Małgorzata Broda

tel. +48 18 443 43 07

e-mail: dyrektor@europakarpat.pl

Stanowisko

Dyrektor Instytutu EUROPA KARPAT, główny specjalista - koordynator projektów