Kontakt - Dyrekcja

Liliana Olech

tel. +48 18 448 26 28

e-mail: l.olech@mcksokol.pl

Stanowisko

p.o. Dyrektor MCK SOKÓŁ, Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej