Audycje Muzyczne

Edukacja Muzyka
Audycje są realizowane w siedzibie MCK SOKÓŁ, przedszkolach i szkołach w regionie, co stanowi najdogodniejszą formę dotarcia do najmłodszych odbiorców muzyki. Każde spotkanie przybliża dzieciom nowy instrument, podstawowe informacje oraz terminy muzyczne.
Audycje muzyczne to cykliczne spotkania skierowane do grup przedszkolnych i szkół podstawowych klas I-III. Celem koncertów jest kształtowanie wrażliwości dzieci oraz ich świadomości o muzyce. Forma ta, to stwarzanie miejsca i sytuacji bezpośredniego kontaktu dzieci z żywą muzyką. Poprzez regularne obcowanie z muzyką, wspólną zabawę i edukację, kształcimy już u dzieci świadome odbieranie muzyki, a także uczymy odpowiedniego zachowania podczas koncertów.

Wykonawcy:
prelegent i muzycy Stowarzyszenia Artystycznego Carpathian

Tematy audycji:
  • październik:  WIWAT MONIUSZKO!
  • listopad:  ABC NIEPODLEGŁOŚCI
  • grudzień: KOLĘDOWY CZAS

kto:
przedszkola i szkoły podstawowe kl. I-III

termin:
do ustalenia

cena:
5 zł / osoba | audycja w MCK SOKÓŁ
300 zł | audycja wyjazdowa

zgłoszenia:
Stowarzyszenie Artystyczne Carpathian
tel. 665 142 103
ascarpathian@gmail.com