Audycje Muzyczne

Edukacja Muzyka
Audycje są realizowane w siedzibie MCK SOKÓŁ, przedszkolach i szkołach w regionie, co stanowi najdogodniejszą formę dotarcia do najmłodszych odbiorców muzyki. Każde spotkanie przybliża dzieciom nowy instrument, podstawowe informacje oraz terminy muzyczne.
Audycje muzyczne to cykliczne spotkania skierowane do grup przedszkolnych i szkół podstawowych klas I-III. Celem koncertów jest kształtowanie wrażliwości dzieci oraz ich świadomości o muzyce. Forma ta, to stwarzanie miejsca i sytuacji bezpośredniego kontaktu dzieci z żywą muzyką. Poprzez regularne obcowanie z muzyką, wspólną zabawę i edukację, kształcimy już u dzieci świadome odbieranie muzyki, a także uczymy odpowiedniego zachowania podczas koncertów. Audycje realizowane będą w sali Sichrawy MCK SOKÓŁ oraz w placówkach zainteresowanych: przedszkolach i szkołach podstawowych regionu.