Wolontariusz znaczy dobrowolny…

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1986 r. postanowiła, że 5 grudnia będzie przypadał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji w sali edukacyjnej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ odbyło się tradycyjne spotkanie z osobami, które wspierają nas  przy organizacji festiwali, koncertów, spektakli i wystaw, pomagają też w kinie.
Wolontariat opiera się na zasadzie dobrowolności (z łac. voluntarius – dobrowolny). Tak też to funkcjonuje u nas od wielu lat. Młodzi ludzie (zwykle uczniowie sądeckich szkół średnich, obecnie m.in. I Liceum im. Jana Długosza, Liceum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego i Liceum Jezuickiego, ale też studenci) bardzo chętnie wspierają nasze przedsięwzięcia. Roznoszą ulotki, wpuszczają widzów na koncerty, przy okazji zaś mogą w wydarzeniach uczestniczyć.

Udział w różnych formach kontaktu z kulturą, zdobywanie nowych doświadczeń, nauka samodzielności, chęć pracy, poznawania nowych ludzi – to są motywy, którymi się najczęściej kierują. Niektórzy  z nich umiejętnie godzą dodatkowe obowiązki z przygotowaniami do egzaminów maturalnych i zbliżającej się sesji na studiach.
Dyrektorzy Antoni Malczak, Małgorzata Kalarus i Liliana Olech podziękowali wszystkim, którzy swój czas angażują na rzecz innych. Bardzo dobrze o współdziałaniu z wolontariuszami, którzy zostali obdarowani upominkami pod choinkę, wyrażali się Diana Kamykowska-Gacek, Mirosława Wiktorowska i Katarzyna Kożuch.