„Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II

18 maja tego roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Jednak z powodu zagrożenia epidemiologicznego większość jubileuszowych wydarzeń odbyła się w przestrzeni online. Z tej okazji Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ wraz z  aktorami Sceny Poetyckiej Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu: Dorotą Kaczmarczyk, Moniką Ślepiak i Januszem Michalikiem przygotowało własną interpretację jednego z poematów papieża - „Tryptyku Rzymskiego”.
Dla Jana Pawła II poezja była tym szczególnym środkiem komunikacji międzyludzkiej, dzięki któremu można dotrzeć do tego, co w nas najgłębsze i zakryte. Dlatego Tryptyk rzymski jest wyjątkowym dziełem Papieża. Traktowany jest jako Jego przesłanie i poetycki testament. Jan Paweł II odkrywa w nim swoją wiarę, swoją osobistą relację z Bogiem, uczy nas stawać w obecności Boga. Każda strofa tej poetyckiej medytacji staje się szczerym wyznaniem wiary, logicznie wyłożonym przesłaniem dla każdego z nas. Tryptyk Rzymski składa się z trzech części. Pierwsza, Strumień, jest zamyśleniem nad pięknem a zarazem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej, Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Autor kontynuuje swą refleksję medytując tajemnicę stworzenia ukazaną przez Michała Anioła. Trzecia część, Wzgórze w krainie Moria, jest historią Abrahama ofiarującego swego syna Izaaka.

(...)”Jakże wzruszający w swej subtelności jest poemat Jana Pawła II, napisany w osiemdziesiątym drugim roku jego życia, po przejściu wielkiego szlaku, po upadku tyranów i systemów, po spotkaniach z miliardami ludzi, po dokonaniu tego, co zwykle dokonują nieprzebrane rzesze. To jest łagodne a zarazem jakże donośne przypomnienie i nauka o źródle i strumieniu, o jawności każdego uczynku w obliczu Boga, o korzeniach wiary, zawierzenia i Przymierza między człowiekiem i Bogiem. To jest też spojrzenie na swoje życie i jeszcze jedno potwierdzenie, że najwyższy kapłan, cierpiąc i godząc się na ból, na wszystko co się wydarzyło, gotowy jest stanąć przed Sądem Ostatecznym.” (Dariusz Tomasz Lebioda „DEUS MIRABILIS...” Rozmyślania o „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II).
Wystąpili: Dorota Kaczmarczyk, Monika Ślepiak, Janusz Michalik. Opracowanie i reżyseria: Janusz Michalik. Realizacja nagrania: Kinga Ptak, Bartłomiej Wawrzyniak, Karol Bednarek, Tomasz Dominik. Montaż: Kinga Ptak, Karol Bednarek, Bartłomiej Wawrzyniak.

Zdjęcia i reprodukcje dzieł malarskich pochodzą z Domeny Publicznej w Wikipedii. Zdjęcia strumienia autorstwa Ewy Mrózek. Realizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i współpracę w przygotowaniu nagrania: Wydawnictwu Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej Stowarzyszeniu Animatorów Kultury w Nowym Sączu Teatrowi Robotniczemu im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu