"Sądeczanin" patronem medialnym wydarzeń w MCK SOKÓŁ

13 stycznia podpisaliśmy pierwszą umowę z patronem medialnym - redakcją "Sądeczanina", obejmującą współpracę na przestrzeni całego 2020 roku.
Dokumenty ze strony MCK SOKÓŁ podpisał dyrektor Andrzej Zarych, natomiast w imieniu wiceprezesa Zarządu Fundacji Sądeckiej, Jerzego Bochyńskiego, swój podpis złożył kierownik działu marketingu Sądeczanina Grzegorz Piechotka.