Oferta pracy na stanowisko "opiekun ekspozycji-recepcjonista"

Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia CV na stanowisko "Opiekun ekspozycji-recepcjonista w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ (Oddziale Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ) w Nowym Sączu".
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 
 • obsługa Strefy Wejścia – miejsca pierwszego kontaktu zwiedzających z Galerią, sprzedaż biletów z obsługą kasy fiskalnej,
 • interakcja ze zwiedzającymi, w tym udzielanie informacji o działalności Galerii,
 • uruchamianie multimediów,
 • działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekspozycji i zwiedzających, w tym współdziałanie z obsługą monitoringu,
 • wykonywanie czynności biurowych zleconych przez dyrekcję i pracowników Galerii.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy: Praca w budynku Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3 (praca przy komputerze),
 • wymiar czasu pracy: umowa o pracę - etat (40 h w tygodniu), praca w godzinach popołudniowych oraz w weekendy,
 • rozpoczęcie zatrudnienia: 1.09.2019 r.,
 • okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie (pożądane) lub licencjat (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, historia sztuki),
 • zainteresowanie sztuką i kulturą współczesną,
 • otwartość na nową wiedzę i ludzi oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • elastyczność,
 • korzystanie z pakietu Microsoft Office.

Przesyłanie zgłoszeń

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV w terminie do 14.07.2019 r., na adres e-mail: l.olech@mcksokol.pl 
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po 14.07.2019 r.

Klauzula informacyjna

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z rekrutacją.