Nowe wydanie Biuletynu informacyjnego

Ukazał się najnowszy numer biuletynu MCK SOKÓŁ, a w nim wydarzenia organizowane od czerwca do sierpnia 2019.
Biuletyn jest dostępny w kasie MCK SOKÓŁ oraz w wersji cyfrowej.