Nowe pola współpracy

W poniedziałek, 27 stycznia odbyło się spotkanie wiceministra rozwoju, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki - Andrzeja Guta-Mostowego oraz dyrektorów Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ - Andrzeja Zarycha i Piotra Gąsienicy.
Podczas spotkania została omówiona rola naszej instytucji w budowaniu tożsamości kulturowej Małopolski, a także kultury jako aspektu promocyjnego oraz wzmacniającego ofertę turystyczną w regionie. Ważnym elementem spotkania było określenie nowych pól współpracy między Ministerstwem Rozwoju a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.

- Od kilkunastu lat, od pierwszej kadencji sejmiku małopolskiego, wiedzieliśmy, że rozwój Sokoła to nie tylko sprawa Nowego Sącza, ale całej Sądecczyzny i Podhala. - podkreślił Andrzej Gut-Mostowy.

Piotr Gąsienica przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, wśród których wymienił m.in. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR czy widowisko regionalne "Jan Paweł II na Podhalu" nazwane również "operą góralską" - jej wykonawcami są amatorskie zespoły góralskie, śpiewacy i muzycy z Podhala, Spisza i Orawy.

Dyrektor MCK SOKÓŁ Andrzej Zarych w krótkim podsumowaniu powiedział - Kultura wiąże się z górami, dodaje im znaczenia wyjątkowego. Gdy pojedziemy w góry, gdzie kultura jest żywa, to jedziemy w miejsce niosące ze sobą tyle dodatkowych znaczeń, że chętnie do nich wracamy.

Na zakończenie spotkania wiceministrowi została wręczona najnowsza publikacja MCK SOKÓŁ - "Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej" prof. dr hab. Józefa Kąsia, naukowo opracowany, zapisany w słowie świat kultury duchowej i materialnej Podhala.