Nagroda im. Ks. Prof. Bolesława Kumora dla Jerzego Gizy i Marcina S. Przybyły

W sobotę (23 lutego) w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ poznaliśmy laureatów siódmej edycji Konkursu o Nagrodę Ks. Prof. Bolesława Kumora. Kapituła, pod przewodnictwem Marioli Berdychowskiej, przyznała to wyróżnienie znanemu z licznych publikacji historycznych sądeczaninowi Jerzemu Gizie (kategoria „Sądecki Autor”) i dr. Marcinowi S. Przybyle, krakowskiemu archeologowi, autorowi publikacji pt. „Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndramowej w Maszkowicach”  (kategoria „Książka o Sądecczyźnie”).
W br. do konkursu, któremu patronuje ks. prof. Bolesław Kumor, jeden z najwybitniejszych historyków polskiego Kościoła katolickiego, zgłoszono 32 książki i 10 autorów.

Jak co roku Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ przedstawiło swoje kandydatury. W kategorii "Książka o Sądecczyźnie"  zaproponowaliśmy „Sokolnie galicyjskie. Historia i stan obecny„ Marzanny Raińskiej, którą także nominowaliśmy w kategorii „Sądecki Autor”. Drugie nasze wydawnictwo to „Kapliczki figury i krzyże przydrożne w Małopolsce w rysunkach Katarzyny Mentel i w wierszach współczesnych poetów polskich”, w opracowaniu dr Janiny Kwiek-Osiowskiej i Małgorzaty Brody. Zdjęcia, projekt graficzny i skład – to praca naszej koleżanki Lucyny Witkowskiej.

Ponadto piwniczanie zgłosili książkę Wandy Łomnickiej-Dulak „Nadpopradzka dawność”. Gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej”, której wydawcą było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

Sobotniej gali towarzyszyły Sądeckie Targi Książki. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko MCK SOKÓŁ, na którym prezentowaliśmy liczne nasze wydawnictwa.

Dodajmy, że organizatorami konkursu są: Fundacja  Sądecka i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Więcej o naszych wydawnictwach >>
Więcej o Gali>>