NADPOPRADZKA SZKOŁA DAWNOŚCI w Piwnicznej-Zdroju przy współdziałaniu z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ

„Nadpopradzka szkoła dawności - od przedszkola do seniora” - taki tytuł nosił projekt zrealizowany, we współpracy z MCK SOKÓŁ, przez Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich  z Piwnicznej-Zdroju, które uzyskało środki z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego 2018.
We wtorek 9 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury podpisany został protokół przekazania różnych materiałów i sprzętów. To było formalne zwieńczenie dzieła. W uroczystości wzięli udział piwniczanie: wiceprezes Stowarzyszenia Maria Sikorska, sekretarz Zarządu Wanda Łomnicka-Dulak, Jadwiga i Andrzej Tomasiakowie, Agnieszka Rzeźnik oraz dzieci z Przedszkola nr 1 pod opieką Danuty Maślanki. MCK SOKÓŁ reprezentowali: dyrektor Antoni Malczak i koordynator projektu Marek Harbaczewski.

NADPOPRADZKA SZKOŁA DAWNOŚCI - OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA

Zadanie zgłoszone przez  Wandę Łomnicką-Dulak – Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich  z Piwnicznej-Zdroju.

Projekt „Nadpopradzka szkoła dawności - od przedszkola do seniora” został napisany z myślą o mieszkańcach Gminy Piwniczna-Zdrój. W ramach jego realizacji podjęte zostały działania mające na celu edukacje kulturową w zakresie kultury regionalnej różnych grup wiekowych. Zorganizowano zostały warsztaty tematyczne z zakresu muzyki, tańca, rzemiosła, obyczajowości, zwyczajów i obrzędów regionu górali nadpopradzkich.

W ramach projektu oprócz warsztatów zrealizowano następujące działania:
  • zakup instrumentów i strojów,
  • przygotowanie i wydanie ćwiczeń gwarowych dla dzieci,
  • przygotowanie i wydanie NADPOPRADZKA DAWNOŚĆ, GWARA I KULTURA GÓRALI Z OKOLIC PIWNICZNEJ,
  • wydanie płyty CD z materiałem archiwalnym ze zbiorów ISPAN – BARWY NADPOPRADZKIEJ NUTY.