Małopolskie instytucje kultury łączą siły!

Filharmonia Krakowska, MCK SOKÓŁ i Centrum Sztuki Mościce podjęły decyzję o współpracy na rzecz realizowanych razem projektów i wydarzeń kulturalnych. Jej ramy wytyczy trójstronne porozumienie podpisane w obecności Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego.
W czwartek, 3 września 2020 r., w Krakowie, w obecności Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, podpisano trójstronne porozumienie instytucji kultury województwa małopolskiego, pomiędzy Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Centrum Sztuki Mościce.

- Podpisane porozumienie ułatwi realizację wspólnych celów i przedsięwzięć. Liczę, że połączenie sił tych trzech małopolskich instytucji ubogaci ofertę kulturalną, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy regionu. Liczę na owocną współpracę – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Instytucje będące sygnatariuszami porozumienia mają za zadanie dbać o kulturę, jej rozwój i promocję. Zawierając porozumienie chcą ułatwić i poszerzyć wielopłaszczyznowe współdziałanie, obejmujące zarówno dziedzictwo niematerialne kultury tradycyjnej, ale również muzykę symfoniczną, teatr, sztuki plastyczne oraz edukację.

Połączenie wysiłków tak różnych podmiotów stworzy możliwość realizacji przedsięwzięć o regionalnym zasięgu na terenie Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, a także w pozostałych zakątkach Małopolski. Każda z tych instytucji pozostając w pełni samodzielna w planowaniu swoich programów, będzie mogła, dzięki porozumieniu, kreować nowe propozycje oferty kulturalnej, szczególnie dla osób z utrudnionym dostępem do kultury.

Zawarte porozumienie odpowiada na wyzwania rzeczywistości XXI wieku, dotyczące szerokiego pielęgnowania, upowszechniania, rozwijania i promowania kultury. Jest także wyrazem troski o prezentację oraz utrwalanie twórczości i dzieł związanych z Małopolską, a postrzeganych jako jeden z istotnych wymiarów kultury narodowej.

/źródło: www.malopolska.pl/