"ŁĄCKO FOLKLOREM KWITNĄCE" przy wsparciu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

W Łącku w sali miejscowego Oddziału Związku Podhalan w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. podsumowany został projekt „Łącko folklorem kwitnące”. Został on zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI w Łącku, przy pomocy budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego 2018, dzięki wsparciu MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Podczas spotkania podpisane zostały dokumenty potwierdzające zakończenie tego projektu, a także przekazanie zakupionych materiałów i sprzętów. Z ramienia naszej instytucji w tej uroczystości uczestniczyli: dyrektor Antoni Malczak i Marek Harbaczewski - jako koordynator projektu z ramienia MCK SOKÓŁ. Ze strony mieszkańców Łącka obecni przy podpisaniu protokołu byli przedstawiciele Stowarzyszenia KIYRPECKI: prezes Aneta Wolańska, Agnieszka Giemzik, Łukasz Biel, Mateusz ŁatkaRafał Drabik oraz Bożena Wawrzyniak - prezes Związku Podhalan Oddział w Łącku.

ŁĄCKO FOLKLOREM KWITNĄCE

Podpisanie dokumentów potwierdzających zakończenie projektu
Zadanie zgłoszone przez Anetę Wolańską - Stowarzyszenie Promocji Tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI w Łącku.

Projekt „Łącko folklorem kwitnące” został napisany z myślą o wzmocnieniu działań, mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego GÓRALI ŁĄCKICH. Był on skierowany do mieszkańców gminy Łącko, a na celu miał szeroko pojętą edukację regionalną, integrację mieszkańców  (również środowiska osób niepełnosprawnych), oraz wzbogacenie oferty kulturalnej gminy. W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe dla uczestników projektu. Zajęcia dotyczyły historii i kultury tradycyjnej regionu (muzyka, taniec, rzemiosło, obyczajowość, zwyczaje i obrzędy i inne).

W ramach projektu oprócz warsztatów zrealizowano następujące działania:
  • zakup instrumentów,
  • odtworzenie dawnych strojów oraz zlecenie ich wykonania,
  • wydanie materiałów promujących działania projektowe.