Konkurs fotograficzny ECHO TROMBITY

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, dla którego inspiracją jest organizowany od 42 lat Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY.
Głównym celem Konkursu jest artystyczna interpretacja ruchu muzycznego orkiestr dętych poprzez jego ciekawą, twórczą i oryginalną prezentację. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie jednego ujęcia fotograficznego, które zaprezentuje Festiwal ECHO TROMBITY.

Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę.

Termin nadsyłania prac: 
31 lipca 2019 (do godz.15.00)
Ogłoszenie wyników: 
28 września 2019

Informacji o konkursie udziela:
Małgorzata Haza
tel.: 18 448 26 34
m.haza@mcksokol.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury