GENIALNI, LOKALNI, GLOBALNI, czyli Ranking im. Danuty Szaflarskiej

Joanna Kulig, znakomita młoda aktorka, pochodząca z Muszynki koło Krynicy-Zdroju, zwyciężyła w Rankingu im. Danuty Szaflarskiej GENIALNI, LOKALNI, GLOBALNI. W finałowej dziesiątce znalazł się dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Antoni Malczak, który został wyróżniony w uznaniu zasług dla rozwoju kultury nie tylko w Małopolsce. Podsumowanie tego przedsięwzięcia zostało zorganizowane w niedzielę 19 czerwca 2019 r. w starosądeckim Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.
Ranking GLG im. Danuty Szaflarskiej to inicjatywa społeczna, której celem jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku i które zostały dostrzeżone oraz docenione w Polsce, a także poza nią. Inicjatywę wspierają organizacyjnie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, redakcja Dobrego Tygodnika Sądeckiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Zakres tematyczny rankingu obejmuje dokonania artystyczne oraz wydarzenia, zarówno jednostkowe, jak i cykliczne w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, taniec, film, literatura, sztuki wizualne i performatywne, architektura, moda i wzornictwo oraz sektory kreatywne, w tym nowe media, multimedia i gry wideo, inne pokrewne z wcześniej wymienionymi i interdyscyplinarne.

Honorowymi gośćmi uroczystości były córki Danuty Szaflarskiej: Maria Ekier i Agnieszka Kilańska-Cypel, które wręczały laureatom pamiątkowe dyplomy. Joanna Kulig nie mogła pojawić się na finałowej gali osobiście, gdyż pracuje w Paryżu na planie serialu „The Eddy", gdzie wciela się w bohaterkę o imieniu Maja. Mimo tego, w drodze do studia znalazła chwilę i nagrała multimedialne podziękowania. Opowiedziała też o tym, co dała jej Sądecczyzna. Zapewniła, że tęskni za rodzinnymi stronami i przesłała pozdrowienia. Oprawę muzyczną gali zapewnił wrocławski kwartet jazzowy Zawartko-Piasecki, a wieczór prowadziła Lidia Jazgar. Nagrodę publiczności otrzymali: Antoniusz Dietzius oraz Izabela Szafrańska.

Do rankingu zgłoszonych zostało 21 osób. Spośród nich kapituła wybrała 15 nominowanych do nagrody. Komisja w składzie: dr Monika Bryl, Anna Florek, Maria Ekier, Katarzyna Gajdosz-Krzak, Agnieszka Kilańska-Cypel, Wojciech Knapik, Ryszard Kruk, Krzysztof Kuliś, dr Maria Molenda, Wojciech Molendowicz, Dariusz Prończuk, Rafał Skąpski, Karol Szafraniec, Agnieszka Szling, przy udziale internautów wyłoniła, „złotą dziesiątkę”. Znaleźli się w niej w następującej kolejności: Joanna Kulig, Weronika Gogola, Antoniusz Dietzius, Jakub Polaczyk, Monika Sznajderman, Wojciech Knapik, Filip Pławiak, Izabela Szafrańska, Georg Weiss i Antoni Malczak.

Antoni Malczak nie mógł (z powodów ważnych wydarzeń rodzinnych) osobiście odebrać dyplomu. W jego imieniu uczyniła to wicedyrektor MCK SOKÓŁ Małgorzata Kalarus, która odczytała specjalny list skierowany do kapituły i uczestników koncertu:

Wielce Szanowni Członkowie
Kapituły Rankingu GENIALNI LOKALNI GLOBALNI
im. Danuty Szaflarskiej
Organizatorzy uroczystej gali sumującej Ranking za rok 2018 

Patronka Rankingu, Danuta Szaflarska zapytana, co radzi młodym osobom, które mają wybrać zawód, odpowiedziała, „żeby wybrali zawód, który będą kochać”.

Czterdzieści jeden lat temu zacząłem pracować jako organizator życia kulturalnego, animator kultury. Wówczas nie wiedziałem jeszcze, że ta praca stanie się moim zawodem, który pokocham. Dzisiaj mogę stwierdzić, że miałem wielkie szczęście. Pokochałem pracę, którą wykonuję od ponad czterdziestu lat. Myślę, że wszyscy wyróżnieni w Rankingu GENIALNI LOKALNI GLOBALNI im. Danuty Szaflarskiej kochają swój zawód.

Praca w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ stwarza wielkie możliwości działania zarówno LOKALNIE jak też GLOBALNIE.

Dwa tygodnie temu zakończył się Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. ADY SARI, w którym wzięli udział młodzi wokaliści z 11 krajów, z czterech kontynentów. Patronka tego Festiwalu to GENIALNA, GLOBALNA Artystka, która nigdy nie zapomniała o LOKALNYCH związkach z Ziemią Sądecką, ze Starym i Nowym Sączem.

Ale Moja Instytucja dba również o kulturę LOKALNĄ. Ziemia Sądecka to zagłębie żywej kultury LOKALNEJ. Sądecczyzna przepełniona jest bogactwem kultury żyjących tu kilku grup etnograficznych. Każdego dnia na Ziemi Sądeckiej tysiące osób uprawia swoje poletko kultury, uczestnicząc w zajęciach zespołów regionalnych, teatralnych, grając w orkiestrach dętych, malując, rzeźbiąc...

Moje osiągnięcia zawodowe nie byłyby możliwe bez pracy zespołu wspaniałych współpracowników. Dlatego wyróżnienie mnie w Rankingu GENIALNI LOKALNI GLOBALNI im. Danuty Szaflarskiej przyjmuję jako wyróżnienie dla całego Zespołu Koleżanek i Kolegów z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ.

Najserdeczniej dziękuję Członkom Kapituły. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Jest dla mnie wielkim zaszczytem być wśród Was. Ponieważ z powodów rodzinnych nie mogę uczestniczyć w Gali, proszę Koleżankę Małgorzatę Kalarus, wicedyrektora Małopolskiego Centrum Kultury o przekazanie niniejszego adresu.

Jak zapowiadają organizatorzy, to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia edycja GLG, gdyż na Sądecczyźnie nie brakuje wyjątkowych osób, których działania należy docenić. Inicjatorzy wydarzenia chcą, aby gala wieńcząca projekt stała się corocznym świętem.

źródło: www.dts24.pl, tam też więcej informacji o laureatach