Filmoteka Małopolska 2020

Uwaga! Realizacja tegorocznej edycji programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, którego organizatorem zostało Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - jest zawieszona.
Stan epidemii zmusza nas do zawieszenia wszelkich planowanych działań. Dotyczy to również konkursu Filmoteka Małopolska, którego ogłoszenie zapowiadaliśmy na 1 kwietnia. Obecnie czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie terminu i zakresu tego konkursu, podobnie jak i innych zaplanowanych w tym roku przedsięwzięć. Odpowiednie informacje będziemy publikować na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

O Konkursie:
Celem konkursu jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.

W tym roku nabór zgłoszeń przebiegał będzie w trzech kategoriach: „Małopolska dawniej”, „Małopolska dziś” oraz „Małopolskie Jubileusze/Rocznice”, takie jak: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły, 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” oraz 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych.