Coraz szersza współpraca małopolskich instytucji

W poniedziałek 30 listopada w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w obecności marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy czterema małopolskimi instytucjami.
Sygnatariuszami porozumienia zostali: dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Alina Marek, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Andrzej Zarych i wicedyrektor ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu Zygmunt Fryczek reprezentujący jednocześnie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podpisane porozumienie jest deklaracją szerokiej zintegrowanej współpracy w zakresie:
  • podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji kulturowej i patriotycznej,
  • tworzenia warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski swojej tożsamości,
  • kształtowania i rozwijania potencjału mieszkańców w zakresie kompetencji kulturowej - edukacja przez kulturę i dla kultury,
  • wychowania młodego pokolenia jako świadomych odbiorców kultury,
  • dokumentowania, archiwizacji oraz promocji wydarzeń i zjawisk kultury,
  • promocji kulturowego, historycznego i patriotycznego dziedzictwa Małopolski,
  • budowania postaw patriotycznych, w szczególności umiłowania oraz szacunku dla własnej Ojczyzny,
  • upowszechniania kultury w miejscach o utrudnionym do niej dostępie, w szczególności poprzez: wspólną realizację przedsięwzięć w tym zakresie w oparciu o siedziby i oddziały Partnerów, m.in. organizację interdyscyplinarnych wydarzeń, koncertów, widowisk i spektakli, wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz tworzenie ponadregionalnych i międzynarodowych platform współpracy, zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej, wymianę doświadczeń.