Biuletyn informacyjny MCK SOKÓŁ MCK SOKÓŁ w zimowej odsłonie

Jest już dostępny najnowszy numer biuletynu informacyjnego MCK SOKÓŁ, zawierający informacje o wydarzeniach organizowanych w najbliższych trzech miesiącach.
Biuletyn dostępny będzie w kasie MCK SOKÓŁ od 5 grudnia.