Betlejemskie Światło w SOKOLE

W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ zapłonęło w środę 19 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju. Przynieśli je do nas harcerze z Hufca ZHP im. Bohaterów Sądecczyzny. Druhowie życzyli dyrektorowi Antoniemu Malczakowi i całej załodze radosnych, ciepłych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019.
Tradycyjnie odwiedzili nas: komendant hm Stanisław Gniady, zastępca komendanta hm Halina Śliżewska-Ściórka, hm Janina Bochenek i młodzi druhowie: Adam i Maciej Kucharscy. Goście otrzymali od nas kartki świąteczne i kalendarze.

Harcerze współpracują z nami od dawna, m.in. u nas kilka lat temu zorganizowali jubileusz 100-lecia, wielki zlot, połączony z historyczną wystawą w Galerii SOKÓŁ. Sądeccy skauci współdziałali z Towarzystwem Gimnastycznym SOKÓŁ już ponad sto lat temu, jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W br. po raz dwudziesty ósmy harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linzu, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Źródło: swiatlo.zhp.pl