Antoni Malczak laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Pan Antoni Malczak, wieloletni dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, został laureatem tegorocznej 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.
Organizatorem konkursu w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia  i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Pan Antoni Malczak został nagrodzony w kategorii „Naukowcy, badacze, animatorzy”.

Serdecznie gratulujemy! 

Gratulacje należą się również pozostałym laureatom z województwa małopolskiego. Są to: w kategorii „Kapel ludowych” Kapela Ludowa MOGILANIE z Mogilan oraz w kategorii „Zespołów folklorystycznych” Zespół Góralski ZORNICA z Zakopanego.