Ambasador Antoni Malczak...

Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Antoni Malczak został Honorowym Ambasadorem Sądeckiego Sztetlu. Uroczysta gala, podczas której wręczono statuetkę i dyplom potwierdzający przyznanie tego tytułu, odbyła się w Hotelu Beskid w Nowym Sączu (poniedziałek 18 marca). Jej uczestnikami były liczne osoby, które wspierają od lat tę ciekawą inicjatywę historyczną. Wśród składających gratulacje był prezydent Ludomir Handzel.
Realizatorzy programu historycznego Sądecki Sztetl, działający w ramach Fundacji Nomina Rosae, postanowili przyznać tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu Antoniemu Malczakowi, dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Ich zdaniem to wyjątkowy człowiek dla Sądeckiego Sztetlu, zasłużony w budowaniu bliskich im wartości.

Laudację dla wyróżnionego wygłosiła dr Maria Molenda, prezes Fundacji Nomina Rosae, która powiedziała m.in.:

-  My, jako Fundacja Nomina Rosae i Sądecki Sztetl, mamy zaszczyt już od dawna stale współpracować z Panem Dyrektorem Antonim Malczakiem. Od ponad trzynastu lat w MCK SOKÓŁ odbywa się organizowany przez nas wspólnie z tą instytucją program edukacyjno-historyczny „Labirynt Historii”, którego celem jest propagowanie kultury pokoju.  Otwartość i chęć współpracy Pana Dyrektora pozwoliły nam razem zrealizować liczne pomysły Fundacji i Sztetlu, w tym program „Jesienna Jesziwa” czy cykl „Tętno życia”, poświęcone historii i kulturze żydowskiej, „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu”, liczne spektakle oraz projekcje filmowe. W zeszłym roku MCK SOKÓŁ zostało także współproducentem naszego pełnometrażowego filmu o Bolesławie Barbackim pt. „Portret Polaka”.  W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ pod kierownictwem Antoniego Malczaka wypracowano modelowy system ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji kultury regionalnej. Instytucja każdego roku realizuje ponad 20 znaczących przeglądów, konkursów i festiwali, których zadaniem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego oraz kilkanaście różnych form kształcenia i doskonalenia animatorów ruchu regionalnego.

Cała laudacja - tutaj

Gratulacje i podziękowanie  Antoniemu Malczakowi przekazał  prezes Związku Sądeczan Jakub Bulzak, wyliczając liczne jego inicjatywy na rzecz kultury, a w szczególności na niwie kultury ludowej: - Kto z państwa był u dyrektora Malczaka w gabinecie, ten zobaczy taką mała tabliczką, otrzymaną niegdyś w prezencie, a na niej jest wydrukowany ukaz carski z XVIII wieku: Podwładny wobec przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty… Nie obraźcie się państwo, ale my tu w Nowym Sączu wobec Antoniego Malczaka jesteśmy wszyscy lisi i durnowaci…

Wzruszony Antoni Malczak podziękował za tytuł, mówiąc m.in. że traktuje go jako wyraz uznania dla wszystkich pracowników MCK SOKÓŁ, którzy traktują swoją pracę jako rodzaj misji dla dobra kultury.

Podczas tego wieczoru wręczone zostały także dyplomy "Strażnik Pamięci". Otrzymały je osoby, które od lat przypominają o historii Sądecczyzny i regionu: Marta Kalarus (odebrał syn), Jakub Dyda i Leopold Kucharczyk. Dyplomy wręczyli: Maria Molenda, Dariusz Popiela, Łukasz Połomski i Artur Franczak.

Tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu jest przyznawany na Sądecczyźnie osobom i instytucjom zaangażowanym w dialog międzyreligijny i zasłużonym w dbaniu o dziedzictwo historyczne mniejszości narodowych. Specjalna statuetka przyznawana jest przez Sądecki Sztetl od 2015 roku. Do tej pory w ten sposób wyróżniono: Markusa Lustiga (2015), Annę Grygiel-Huryn; Kazimierę i Józefa Jaroszów (2016), Mońka Goldfingera (2016), Władysława Żaroffe, prof. Irę Goetza (2017) oraz Julie Boudreaux i Charlesa Merrilla (2018). Gala wręczenia statuetki odbywa się w marcu, kiedy przypada Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, bowiem takimi osobami są Wyróżnieni.